Activiteiten seizoen 2020-2021 

  

05-02-2020: Optreden zorgcentrum Tamarinde - Utrecht

 

Ons laatste optreden was op 2 februari 2020, direct daarna

brak de gevaarlijke Covid-19 (Corona) pandemie uit.

Als snel bleek dat juist voor zangkoren de risico's van

gezamenlijk optreden onaanvaardbaar hoog waren. 

De reeds geplande optredens zijn om die reden

geannuleerd.

 

Totdat de situatie in ons land weer onder controle is,

en optreden zonder gevaar voor onze koorleden weer

verantwoord is, hebben wij onze activiteiten helaas

moeten opschorten. Wij blijven optimistisch, hopelijk

kunnen wij nog in 2021 onze optredens hervatten!