Het lidmaatschap van onze vereniging staat in beginsel open voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot ons repertoire. Wij vinden het gezellig als nog meer mensen zich bij ons koor willen aansluiten. Vooral mannelijke koorleden en sopranen betekenen een welkome versterking van ons koor!  Wij zien graag dat jongeren de weg naar ons koor vinden, aarzel niet en kom bij een repetitie of een uitvoering de sfeer eens proeven! 

Overweegt jij om bij ons te komen zingen? Je kunt ter oriëntatie tweemaal zonder verplichting deelnemen aan een repetitieavond. Schroom dus niet en kom eens kijken!

Het lidmaatschap vereist dat men zich conformeert aan de voor het koor geldende regels en de specifieke koorkleding.

Over toelating van nieuwe leden beslist het bestuur.